HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần đầu tư PV-Inconess tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018. Về dự hội nghị có Ban lãnh đạo, Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc cùng các cá nhân Lao động xuất sắc năm 2017 và hơn 50 đại biểu người lao động được bầu từ các Tổ công đoàn, các đơn vị trực thuộc.

ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN CÔNG TY PV-INCONESS THAM GIA HỘI THAO VIETINBANK 2015 THÀNH CÔNG TÔT ĐẸP
Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh