ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Công ty PV-INCONESS tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho CBNV và lực lượng PCCC cơ sở
Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy kịp thời có hiệu quả. Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đợt tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho CBCNV và lực lượng PCCC cơ sở trong ngày 17/5/2018 tại Câu lạc bộ golf Hoàng Gia với nội dung tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy chữa cháy:
Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh