BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS xin trân trọng thông báo về sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Tên cổ đông: Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam.
Quyết định thành lập số: 310/ToC - CĐNH do Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam cấp ngày 26/12/1996
Địa chỉ trụ sở chính: Số 27, Phù Đổng Thiên Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngành nghề kinh doanh chính: Tổ chức và hoạt động theo Luật Công đoàn
Người có liên quan (đang năm giữ cùng loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ): Không
- Họ và tên cá nhân/ tổ chức có liên quan:
- Số CMND/ Hộ chiếu ... ngày cấp... nơi cấp/ số chứng nhận đăng ký kinh doanh:
3. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS
4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nếu tại mục 3: Tại công ty chứng khoán:

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh