CBTT : BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020.

20:44:45 | 27/06/2020

THÔNG TIN CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈM:

1. Công văn CBTT BB& NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020.

2. Biên bản ĐHĐTN 2020.

3. NQ ĐHĐTN 2020.

4. Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên 2020

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh