CBTT : BỔ NHIỆM PHÓ TGĐ CÔNG TY

22:43:53 | 08/11/2018

THÔNG TIN CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈM :

1. CÔNG VĂN CBTT

2. NQ HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM P.TGĐ CÔNG TY 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh