CBTT BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH VIÊN MỚI HĐQT

20:51:58 | 27/06/2020

THÔNG TIN CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈM:

1. CV CBTT Thành viên HĐQT mới 

2. Bảng cung cấp thông tin thành viên mới HĐQT: NGUYỄN ANH TÚ

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh