CÔNG BỐ THÔNG TIN : BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

16:47:43 | 15/09/2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC  BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Chi tiết trong file đính kèm: 

Công bố thông tin: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh