Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023.

Sáng ngày 18/01/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023. 

Tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2022

Dự hội nghị có Tổng Giám đốc công ty, cán bộ chủ chốt các phòng ban và cá nhân lao động xuất sắc năm 2022.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo Công ty, cùng tinh thần quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần đầu tư PV-Inconess đã từng bước khắc phục khó khăn và thu được những thành tựu ấn tượng.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nâng cấp và cải tạo mặt cỏ; đồng thời tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ của toàn thể đội ngũ nhân viên, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2022

Tại hội nghị, ông Đàm Minh Đức - Trưởng phòng HCNS đã công bố quyết định khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra.

 

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh