ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2015-2017

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ LẦN THỨ II

NHIỆM KỲ 2015-2017

 

Thực hiện kế hoạch 121-KH/TU ngày 15/10/2014 của Thị ủy Tam Điệp về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc  lần thứ XII (nhiệm kì 2015 – 2020). Trong hai ngày 11, 12 tháng 3 Năm 2015. Các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tiến hành Đại hội.

 

 

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2017) có các nội dung quan trọng sau đây :

Một là:  Thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ nhất.

Hai là:  Tổng kết việc thực hiện công tác xây dựng Đảng 2 năm 2013-2014. Đồng thời ra nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Ba là: Bầu Bí thư, Phó Bí thư của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Tham dự Đại hội có các đ/c đại diện BCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo công ty và 40 đ/c là đảng viên đang công tác và sinh hoạt tại các Chi bộ thuộc Đảng bộ công ty. Sau hai ngày làm việc, Đại hội đảng viên các chi bộ thuộc công ty đã thành công tốt đẹp./.

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh