ĐAI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Ngày 09/02/2018, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia (Tỉnh Ninh Bình), Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tham dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có các vị thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các vị khách quý, các quý vị Cổ đông và các cán bộ chủ chốt của công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố: tại thời điểm khai mạc đại hội có 05 Cổ đông đại diện cho 85.752.629 cổ phần chiếm 96.22 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội có các ông:

1/ Ông Nguyễn Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

2/ Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần đầu tư  PV-Inconess.

Tại Đại hội, sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt cao 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội (tương đương 85.752.629 cổ phần): cho phép nhà đầu tư nhận chuyển chuyển nhượng dẫn đến việc Nhà đầu tư sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

  • Thông tin Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần:

-        Tên tổ chức: Công ty TNHH TCG Land

-        Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

-        Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2017.

-        Mã số doanh nghiệp: 2700847571.

-        Số lượng cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

-        Số cổ phần nhận chuyển nhượng 66.842.700 cổ phần (Sáu mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm cổ phần), tương đương 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

 

            Sau một ½ ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

Ảnh đại hội:

           

       

                                                                                     

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh