ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CPĐT PV-INCONESS LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Sáng ngày 14/3/2023, tại cơ sở SXKD của công ty ở Sân golf Hoàng Gia, Thành phố Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình, Công đoàn cơ sở Công ty CPĐT PV-INCONESS đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.  

Đến tham dự Đại hội có các đ/c Lãnh đạo:

        - Bà ĐỖ HOÀNG OANH - Thành ủy viên, UV BTV LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tam Điệp;

        - Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG - Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Tam Điệp;

        - Ông NGUYỄN QUANG HUY - Giám đốc Khối Hỗ trợ Công ty CPĐT PV-INCONESS;

        - Ông ĐINH VĂN TỪ - Bí thư Đảng ủy Công ty CPĐT PV-INCONESS.

Và các ông/bà là Trưởng các phòng ban, đơn vị; Lãnh đạo các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong công ty cùng 75 đại biểu đại diện cho gần 600 Công đoàn viên thuộc 8 tổ công đoàn công ty.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty CPĐT PV-INCONESS hiện có 08 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số 571 công đoàn viên đang tham gia sinh hoạt.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Tam Điệp; sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy; sự phối hợp của Ban TGĐ công ty và sự nỗ lực của tập thể BCH Công đoàn, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân của công ty đã có nhiều đổi mới, có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV NLĐ, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của công ty. 

Công đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt và hỗ trợ giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động. Kịp thời động viên, thăm hỏi các gia đình đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hiếu hỉ…

Tuy nhiên, BCH công ty cũng thẳng thắn thừa nhận một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: chưa có cán bộ chuyên trách trong tổ chức Công đoàn, hầu hết là kiêm nhiệm do đó hoạt động công đoàn chưa thực sự hiệu quả, chưa thu hút được toàn bộ các đoàn viên tham gia. Từ đó, BCH Công đoàn phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ IV, 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Đỗ Hoàng Oanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tam Điệp đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty CPĐT PV-INCONESS đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua văn hóa văn nghệ,...

Thay mặt Ban Giám đốc công ty, Ông Nguyễn Quang Huy - GĐ Khối Hỗ trợ biểu dương, ghi nhận Công đoàn đã góp phần tích cực trong công tác thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn công ty. Ban lãnh đạo Công ty sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày một nâng cao.

Đ/c Đinh Văn Từ - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. BCH Công đoàn cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Công đoàn cấp trên và ban lãnh đạo công ty giao phó.


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CPĐT PV-INCONESS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IX bao gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Sau một buổi sáng làm việc tích cực, khẩn trương và đúng quy định, Đại hội đại biểu CĐCS Công ty CPĐT PV-INCONESS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp./.

 
Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh