ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS NHIỆM KỲ 2015-2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Thực hiện kế hoạch 121-KH/TU ngày 15/10/2014 của Thị ủy Tam Điệp về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc khóa XII. Ngày 20/04/2015, Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015-2020) .

Tham dự Đại hội có các Đ/c đại diện BTV Thị ủy Tam Điệp, Ban Lãnh đạo công ty và 38 đảng viên đang công tác và sinh hoạt tại Đảng bộ công ty.
Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ I (nhiệm kỳ 2015-2020) đã thực hiện các nội dung quan trọng sau đây :

                 Một là: Thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2010-2015, thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

                   Hai là:  Đại hội Đảng bộ đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội IX của Đảng bộ Thị Xã Tam Điệp và dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII.

                   Ba là:  Bầu BCH Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020.

                Bốn là: Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Tam Điệp lần thứ IX.

(ảnh : Ra mắt BCH Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020)


     Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, Đ/c Hoàng Chí Bằng được bầu giữ chứ vụ Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy công ty.

     Hội nghị cũng đã bầu UBKT Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quang Huy được bầu làm Chủ nhiệm UBKT.

     Sau một ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã thành công tốt đẹp./.

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh