Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess tổ chức thành công đại hội các chi bộ

Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess tổ chức thành công đại hội các chi bộ

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Công ty, từ ngày 12/08 đến 18/08/2022, các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Các chi bộ đã chuẩn bị chu đáo các bước tiến hành Đại hội, công tác nhân sự và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới được xác định là nội dung đặc biệt quan trọng. Các chi bộ đã thảo luận và thực hiện đúng quy trình về phương án nhân sự, công tác giới thiệu, đề cử, ứng cử đảm bảo tính dân chủ với mục tiêu những đảng viên được bầu vào Ban Chi ủy có đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các chi bộ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và đề ra chỉ tiêu cụ thể nhằm phấn đấu thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Chi bộ Văn phòng được chọn là đại hội điểm, từ đó, Chi bộ Sản xuất kinh doanh và Chi bộ Bảo vệ học hỏi, rút kinh nghiệm tiến hành đại hội đạt kết quả tốt.

Đại hội các chi bộ đã thông qua Báo cáo chính trị, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Trên tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi ủy trong nhiệm kỳ và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội với hình thức bầu cử thực hiện bằng phiếu kín trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đại hội các chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các chi bộ đã xây dượng Nghị quyết sát thực với tình hình, nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Chi bộ giai đoạn 2022 - 2025.

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ:

Các đồng chí Đảng bộ công ty chúc mừng Chi bộ Văn phòng

  • Các đồng chí Đảng bộ công ty Chi bộ Sản xuất kinh doanh

  • Chi bộ Ban bảo vệ

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh