HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS NĂM 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS NĂM 2017

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

            Thực hiện theo quy chế tổ chức Hội nghị người lao động trong hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam được ban hành theo quyết định số 1700/2015/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 18/12/2015 của Hội đồng quản trị NHCTVN. Ngày 23/01/2017, Công ty Cổ phần đầu tư PV-Inconess tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017. Đến dự Hội nghị có các đ/c Đại diện HĐQT, BTGĐ, Đảng ủy, BCH Công đoàn, cán bộ chủ chốt của các phòng ban đơn vị trực thuộc, đại biểu người lao động từ các phòng ban tổ đội trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các cá nhân lao động xuất sắc năm 2016. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, tại thời điểm khai mạc Hội nghị có 84 đại biểu đại diện cho hơn 380 CBNV, người lao động đang làm việc tại công ty đã về hội nghị (100% số đại biểu triệu tập).

Chủ tọa Hội nghị Đại biểu Người lao động, gồm có:

-          Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

-          Ông Bùi Mạnh Hiếu - Chủ tịch BCH Công đoàn

Hội nghị đã thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo Tổng kết công tác hoạt động SXKD, quản lý, điều hành năm 2016 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Công tác cán bộ và thực hiện chính sách đối với người lao động. Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng, trích nộp KFCĐ, BHXH, BHYT, BHTN do ông Đào Phong Trúc Đại trình bày.

(Ảnh : ông Đào Phong Trúc Đại trình bày báo cáo tại hội nghị. )

2. Báo cáo đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và kiến nghị của người lao động. Tình hình thực hiện TƯLĐTT, HĐLĐ, NQLĐ, an toàn, vệ sinh LĐ. Tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả giải quyết kiến nghị của người lao động. Tổng hợp đề xuất kiến nghị của tập thể người lao động do ông Bùi Mạnh Hiếu trình bày.

(ông Bùi Mạnh Hiếu trình bày báo cáo tại hội nghị)

3. Hội nghị đã nghe các phát biểu tham luận:

     * Về công tác quản lý xe máy thiết bị, vật tư, nguyên nhiên liệu, nhận giao khoán do ông Phùng Văn Dương - Quyền Trưởng Phòng Quản lý Xe máy thiết bị trình bày.

     *  Về công tác Tổ chức hoạt động các đoàn thể, xây dựng các phong trào thi đua do ông Hoàng Chí Bằng - Bí thư Đảng ủy trình bày.

(Ảnh : Ông Hoàng CHí Bằng trình bày báo cáo tại hội nghị)

4. Hội nghị đã bầu 03 cá nhân vào đoàn đại biểu đi dự Hội nghị Đại biểu Người lao động NHCTVN 2017 bao gồm: Ông Đàm Minh Đức - TP.TCHC, ông Trịnh Văn Việt - Phó trưởng phòng TCKT, UV BCH Công đoàn cơ sở và bà Trần Thị Lưu - Công nhân bảo dưỡng sân golf, UV BCH Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng bảo dưỡng sân golf.

5. Hội nghị đã tiến hành bầu cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu người lao động toàn hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam gồm 4 đồng chí

Bà Lương Thị Mai Hằng - Phó trưởng phòng TCHC đã công bố quyết định khen thưởng và tổ chức trao tặng bằng khen, qùa thưởng cho 09 tập thể và 31 cá nhân người lao động đạt thành tích công tác xuất sắc trong năm 2016.

Ông Đào Phong Trúc Đại - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã phát biểu kết luận Hội nghị và phát động Phong trào thi đua năm 2017 toàn Công ty.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết: 84/84 phiếu, tỷ lệ (100%)   

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess năm 2017 đã thành công tốt đẹp.

            Một số ảnh Hội nghị.              

 

       

   

             

                                 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh