PV-INCONESS THÔNG BÁO

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/09/2013, Tổng số cổ đông của công ty là 204 cổ đông. Vì vậy công ty không còn là công ty đại chúng quy mô lớn. 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh