QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY LIÊN KẾT

Nội dung: Quyết định của HĐQT cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty liên kết: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đồng Thái.Thông tin chi tiết trong file đính kèm 
 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh