THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

1. Đồng ý để ông Nguyễn Văn Bình thôi đảm nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS nhiệm kỳ 2013-2018, công ty sẽ tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua theo qui định;
2. Đồng ý để ông Nguyễn Văn Bình thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 1/9/2013 và nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.
3. Đồng ý để bà Nguyễn Thị Thu Thủy thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS đồng thời chấm dứt Hợp đồng lao động kể từ ngày 01/09/2013 theo nguyện vọng cá nhân.
4. Giao ông Đào Phong Trúc Đại, Phó Tổng giám đốc nhận nhiệm vụ Phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của công ty kể từ ngày 01/09/2013. 
 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh