THÔNG BÁO VV ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RGC TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

09:09:49 | 13/06/2017

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu RGC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

-         Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-SGDHN  ngày 07/6/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess;

-         Căn cứ theo thông báo số 730/TB-SGCHN ngày 09/06/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess (mã chứng khoán: RGC) xin thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) với nội dung như sau:

-         Tên Công ty đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess

-         Trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

-         Điện thoại: (0229) 3776 460                                 Fax: (0229) 3773 645

-         Website: www.pv-inconess.com.vn

-         Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103017981 do phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/6/2007 và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0102294528 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/09/2016.

-         Vốn điều lệ: 891.236.000.000 đồng (Tám trăm chín mươi mốt tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng)

-         Tên chứng khoán đăng ký giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess

-         Mã chứng khoán: RGC

-         Mệnh giá:  10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-         Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 89.123.600 cổ phiếu

-         Tổng giá trị (theo mệnh giá): 891.236.000.000 đồng

-         Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ hai ngày 19/06/2017

-         Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 9.100 đồng/ cổ phiếu

Trân trọng thông báo!

 

Tải văn bản số 420/QĐ-SGDHN  tại đây!

Tải văn bản số 730/TB-SGCHN tại đây!

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh